Sociale veiligheid in podiumkunst

Doe mee aan het ontwikkel- en leerprogramma ‘Sociale veiligheid in podiumkunst’!

In 2024 start de NAPK i.s.m. Coaching in Cultuur een leerprogramma ‘Sociale veiligheid in de podiumkunst’. Gedurende dit programma delen een aantal professionals in vertrouwen de praktijk en werkwijzen met elkaar. Dit traject bouwt voort op ons eerdere initiatief ‘Veilig de vloer op’, dat praktische stappen biedt om op maat gemaakt sociaal veiligheidsbeleid te formuleren.

In dit vervolgtraject onderzoek je hoe sociale veiligheid in de praktijk werkt voor jou, als leidinggevende, als ook voor jouw organisatie. Welke uitdagingen ontstaan er in de praktijk, ondanks zorgvuldig beleid, en welke casuïstiek is leerzaam voor verbeteringen?

Je ontwikkelt samen met de andere deelnemers inzichten over het beleid van je eigen organisatie en ook over het in de praktijk brengen van dat beleid. We gaan dieper in op elkaars praktijkcasussen en ook op de eigen context, rol en leiderschapsstijl. Samen zetten we de inspiratie van het programma om in tastbare impact, die ook gedeeld kan worden met de rest van de sector.

Waar zijn we naar op zoek? / Wie kan er meedoen?
Er kunnen maximaal zes organisaties meedoen! Per deelnemende organisatie zijn we op zoek naar de professional die toegewijd is aan het creëren van veilige en inclusieve werkomgeving met een open en reflectieve geest om nieuwe benaderingen te omarmen. Dit kunnen zakelijk of artistiek directeuren zijn maar ook HR-verantwoordelijken binnen de verschillende podiumkunst gezelschappen. Het programma is expliciet bedoeld voor daadwerkelijk verantwoordelijken op de werkvloer en daarmee niet geschikt voor vertrouwenspersonen.

Opbrengst
Waardevolle inzichten en kennis.
Deelname aan leernetwerk.
Doorgronden van complexe praktijk-casuïstiek.
Duurzame verbeteringen identificeren en implementeren.
Veldonderzoek voor de bredere sector.
Persoonlijke groei en ontwikkeling.
Bredere visie op sociale veiligheid.

Coaching in Cultuur
Coaching in Cultuur ontwikkelt leer- en leiderschapsprogramma’s op maat voor de culturele sector, begeleidt individuele werkenden in de sector en staat teams en samenwerkingsverbanden bij. Daarnaast zijn een aantal trainers van Coaching in Cultuur gecertificeerd vertrouwenspersoon en werkzaam als zodanig bij meerdere culturele organisaties. Coaching in Cultuur heeft in de afgelopen jaren meerdere organisaties ondersteund bij het opstellen van protocollen en beleid.

Tijdpad en kosten
Het leernetwerk zal medio mei 2024 starten en loopt tot december 2024. Je komt naast de aftrap en de afsluiting 3 hele werkgroep-dagen bij elkaar (Amsterdam) en daarnaast heb je 3 online intervisiebijeenkomsten en 3 persoonlijke gesprekken met een van de ontwerpers van het programma. Ook organiseren we een quick scan van je organisatie en een teamdag bij jou in huis met andere collega’s van jouw organisatie.

In januari 2024 zal een eerste inventarisatie van deelnemers worden gemaakt en zijn er korte kennismakingsgesprekken.

De kosten worden gedekt door een gezamenlijke aanvraag voor de HR voucher, voorbereid door Coaching in Cultuur en NAPK en ondertekend door de deelnemers. Een eis van de HR-voucher is dat je niet eerder gebruik hebt gemaakt van de regeling.

Bij interesse mail, liefst z.s.m., naar: info@coachingincultuur.nl