Over ons

Coaching in Cultuur biedt een wijd scala aan diensten voor individuen en bedrijven in de creatieve industrie en cultuursector. Coaching in Cultuur heeft als doel het ondersteunen van professionals in hun artistieke en persoonlijke ontwikkeling om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van de cultuursector. Coaching in Cultuur richt zich op de ontwikkeling en verbreding van vaardigheden en competenties die nodig zijn om de eigen positie en positie als organisatie in het kunstenveld te bestendigen en te verbeteren. Dat vertaalt zich in o.a. individuele coaching, teamcoaching, intervisies, begeleiding bij aanpakken van specifieke thema’s als inclusiviteit, diversiteit, fair practice, artistiek ondernemerschap en trainingen op maat. 

Het uitgangspunt van Coaching in Cultuur is altijd de vraag van de persoon of de organisatie. Coaching in Cultuur verenigt kennis van proces en kennis van inhoud en kan daarom uitdagingen binnen de sector van alle kanten bekijken.

Wie zijn wij?

Coaching in Cultuur bestaat uit Carolien van der Schoot, Corine Overvest, Jacob Derkx, Pien van Gemert en Marysia Weide

Carolien van der Schoot is coach en psychodynamisch counsellor. Ze heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op begeleidingsvragen en procesinnovatie in de culturele sector en is een van de oprichters van de leergang Leiderschap in Cultuur.

Tot 2001 heeft ze diverse directiefuncties in het culturele veld vervuld. De laatste functie was directeur van Axis, een organisatie voor beeldende kunst en gendervraagstukken. Vanaf 2001 werkt ze onder eigen naam en bekleedt daarnaast nog een aantal bestuurs- en adviesfuncties. Ze is o.m. voorzitter van de Ulrike Quade Company en secretaris bij Dries Verhoeven.

Zij is afgestudeerd in moderne Nederlandse literatuur en heeft een doctoraaldiploma in de Theaterwetenschappen gehaald. In 2003 haalde ze een internationaal erkend universitair Master diploma Psychodynamische counselling. Psychodynamische counselling richt zich vooral op de persoon en zijn of haar onbewuste motieven en ‘drives’. Zo helpt het de kandidaat om vragen, problemen en dilemma’s die hij/zij als persoon tegenkomt in de context van het werk op te lossen of er goed mee om te gaan. Het wereldbeeld, het mensbeeld en de gedachte over de werkplek zijn hierin centrale thema’s. De laatste jaren is haar praktijk meer verschoven naar procesbegeleiding binnen organisaties en het begeleiden van het starten van samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

Corine Overvest is opgeleid bij NONONS als Senior Practitioner Coach (NOBCO geaccrediteerd) en heeft ruime ervaring in het opzetten van beroepsspecifieke trainingen, intervisie en individuele coaching. Ze ontwikkelde in 2018 het programma Artistiek Ondernemerschap en voor Leiderschap in Cultuur verzorgt ze sinds 2018 de intervisie voor de studenten. Haar interesse ligt in verbinding, empowerment en professionalisering. In haar coachtrajecten maakt ze gebruik van methodes als Transactionele analyse, ACT, Voice Dialogue en NLP.

Voordat ze zich fulltime op coaching en training richtte, begaf ze zich als creatief producent op het snijvlak van artistiek en zakelijk in de (podium)kunsten. Ze werkte onder andere voor Adelheid+Zina, Teylers Museum, September Me Festival, Oerol, Kunsten ‘92 en Universiteit Utrecht. Met haar stichting The Cola Connection brengt ze Nederlandse kunst naar New York. Daarnaast was ze onder andere werkzaam als Hoofd Orkater/ De Nieuwkomers en zakelijk leider van muziektheatergezelschap Via Berlin. Ze studeerde Romaanse talen en culturen en Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde het programma Leiderschap in Cultuur in 2014/2015. Ze is bestuurslid van Stichting Haring en Stichting Siba Sahabi.

Jacob Derkx is psychodynamisch coach en consultant. Hij heeft zich gespecialiseerd in begeleidingsvraagstukken binnen het werk; de laatste jaren vooral in de culturele sector. 

Na zijn studie aan de Universiteit Utrecht heeft Jacob drie jaar in de redactie van De Balie in Amsterdam gewerkt. Daarna heeft hij jarenlang als zelfstandig schrijver / redacteur gewerkt, totdat hij tijdens een periode in Seoul, Zuid-Korea – gefascineerd door de totaal andere werkcultuur aldaar – steeds meer interesse kreeg in het begeleiden van mensen en groepen in de werkcontext. 

Bij terugkomst in Nederland is hij fulltime werkzaam als begeleider van groepen en individuen in het werk. Daarnaast begeleidt hij intervisiegroepen en geeft gastcolleges over time management en emotiemanagement aan de AHK in Amsterdam. 

Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in groepsdynamieken bij veranderingsprocessen en heeft daar inmiddels de nodige ervaring in opgedaan. Hij probeert samen met de kandidaat de diepere laag aan te boren in processen van weerstand en verandering. Hij wil samen met cliënten ontdekken welke onbewuste processen en emoties ten grondslag kunnen liggen aan de manier waarop mensen hun persoonlijke rol binnen hun organisatie en de bredere context zien. 

Pien van Gemert is programmaleider van leer- en innovatietrajecten, adviseur strategische marketing en coach in de kunstensector. Ze adviseert, enthousiasmeert, verbindt en begeleidt. Ze is geïnteresseerd in samenwerking binnen creatieve werkprocessen. Ook in het integreren van zakelijke en publieksdoelstellingen binnen een artistiek gedreven organisatie.

Ze werkt nu o.a. voor Kunsten ’92 als programmaleider van de Fair Practice Code en KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector. Als coach en adviseur werkt ze voor vele culturele instellingen, makers en festivals en schrijft ze mee aan meerjarige subsidieaanvragen. Ze studeerde Theater- film en televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en University of Kent. Na haar afstuderen heeft Pien jarenlang in de theatersector gewerkt als marketingmanager o.a. bij het Nederlands Theater Festival en het Nationale Toneel. Ze volgde het programma Leiderschap in Cultuur in 2015/2016.

Ze ontwikkelde een in company MT-programma voor Het Nationale Theater en het programma ‘Theater Inclusief’ voor schouwburgen en theatergezelschappen. Ze is gespecialiseerd in de methode Deep Democracy, heeft ruime ervaring als trainer en intervisiebegeleider en werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij meerdere theaterorganisaties.

Marysia Weide werkt als zelfstandig coach, intervisor en trainer. Haar roots liggen in de vrouwenhulpverlening, post HBO-onderwijs en carrièreplanning waar ze ruim vijfentwintig jaar met individuen en groepen heeft gewerkt.  

In 1999 waagde ze de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze raakte in 2004 betrokken bij CIC en in 2005 als intervisor/ adviseur bij het programma ‘Van Talent naar Beroep’ van Kunstenaars&Co. Haar streven is om, daar waar het mogelijk is, een bijdrage te leveren aan de persoonlijke groei van mensen en aan processen in organisaties die gericht zijn op een positieve waardering en benutten van verschillen.

Marysia heeft na haar propedeuse psychologie, culturele antropologie en niet-westerse sociologie gestudeerd. Vervolgens heeft ze zich verdiept in diversiteitsmanagement, loopbaancoaching, NLP en Chronisch Stress Syndroom. Als gecertificeerd CSS en NLP coach/counsellor combineert ze succesvolle persoonsgerichte en werkgerelateerde methodieken.

Opdrachtgevers
Coaching in Cultuur heeft recent onder andere voor de volgende opdrachtgevers gewerkt:

VSCD en VNPF

ANDERE OPDRACHTGEVERS
Via Rudolphi, Nederlands Theater Festival, NAPK, Fonds Cultuurparticipatie, De Brakke Grond, Theater Rotterdam, Framer / Framed, Kunsten ‘92, Go Short Filmfestival, Twee Turven Hoog , Circusbende, Kompagnie Kistemaker, Kunsthal Rotterdam, De Hofnar