Organisaties

In de hele culturele sector komen wij vraagstukken tegen die betrekking hebben op het vormgeven van verandering, samenwerking en impact-maken. Hoe kun je ervoor zorgen dat je organisatie is toegerust op veranderingen en het aangaan van duurzame en gelijkwaardige samenwerkingen? Hoe vergroot je bijvoorbeeld je toegankelijkheid, je flexibiliteit en hoe zorg je voor een veilige inbedding van veranderingen? 

Teamdagen, heisessies
Coaching in Cultuur is beschikbaar om voor organisaties, branche-organisaties en samenwerkingsverbanden om programma’s op maat te maken. Daarbij kijken we naar de behoeften die er in de organisatie leven. We organiseren inspiratie-sessies, heidagen en werksessies. Doel van een trainingsdag kan bijvoorbeeld zijn de communicatie binnen een team te verbeteren, te kijken naar interne en externe omgangsvormen of vaardigheden te trainen. Ook kan een training vakinhoudelijk worden ingevuld en wordt er gewerkt naar een visie, een strategie en een implementatieplan. De teamdagen kunnen worden aangevuld met individuele begeleiding aan de hand van bijvoorbeeld een DISC-test naar de communicatiestijl of een 360 graden feedback test, die specifiek voor de cultuursector is ontwikkeld door Coaching in Cultuur. Ook heeft CiC ruime ervaring met het (helpen) implementeren van de verschillende culturele codes.

Heel divers, goede oefeningen in out of the box denken.
– Theaterprogrammeur over trainingsdagen, deelnemer aan ‘Programmeur van de Toekomst

Intervisie
Wij zijn getraind en ervaren in het begeleiden van intervisiegroepen. Zo kun je bijvoorbeeld met collega’s van andere organisatie die hetzelfde vak hebben een intervisiegroep starten. Hiermee kun je werkprocessen verbeteren, gestructureerd leren van projecten of persoonlijke ontwikkelvragen exploreren.

We begeleiden intervisie- en reflectiegroepen in opdracht van organisaties en als onderdeel van coachings- en opleidingsprogramma’s. Intervisie is een gestructureerde methode om met collega’s te leren op basis van de werkpraktijk (een vorm van een collegiaal consult).

Belangrijk is een strakke gespreksstructuur en werkwijze. De kracht van intervisie zit in het uit elkaar halen van ‘begrijpen’ en ‘oplossen’, het benutten van verschillende inzichten van collega’s en het aansluiten op de dagelijkse werkpraktijk.

Ik wist van het bestaan van dit proces, maar had er zelf nog nooit ervaring mee gehad. Sterker nog, het zou iets moeten zijn dat standaard in elke organisatie op bepaalde momenten ingezet zou moeten worden. Omdat veiligheid en vertrouwen dan de absolute voorwaarden zijn, werkt dit alleen maar beter naar de onderlinge relatie toe. En is dus prestatie-verhogend. Kortom, ik vond het – ook al was het bij vlagen confronterend – een fantastische ervaring. 
– Theaterprogrammeur over intervisie, deelnemer aan ‘Programmeur van de Toekomst

Thematisch
Ook begeleiden we afdelingen, organisaties of andersoortige samenwerkingsverbanden bij de behandeling van bepaalde onderwerpen, die relevant zijn in de sector. Te denken aan:

 • Visievorming en samenwerken bij een subsidieaanvraag
 • Management development
 • Ongewenste en gewenste omgangsvormen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Werkdruk
 • Samenwerking
 • Time-management
 • Fair practice
 • Diversiteitsmanagement
 • Publiek
 • Lobby

Ik vond het een hele inspirerende training, precies goed qua het aantal in investeren uren. Ook een goede combi van inhoud en persoonlijke ontwikkeling. 
– Theaterprogrammeur, deelnemer aan ‘Programmeur van de Toekomst

Vertrouwenspersoon
Wij zijn in te zetten als gecertificeerde externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. De dienst bestaat uit een jaarlijkse presentatie, een jaarverslag en een x aantal gesprekken in een strippenkaart. Dit kan worden aangevuld met een training voor de gehele organisatie, een begeleid gesprek over een veilige werkomgeving of hulp bij het inrichten van het proces en de ontwikkeling van een protocol.