Leiderschap en Strategie voor Hoofden Techniek

De inschrijving is gesloten. Stuur een mail naar info@coachingincultuur.nl als je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe trainingen!

Wat leer je?

  • Ontdek hoe je meer invloed kan uitoefenen
  • Ontwikkel overzicht in de relevante ontwikkelingen die nu spelen in de branche
  • Leer vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jouw rol hierin
  • Ontwikkel waardevolle oplossingen

Inspiratie en kennisdeling
De VNPF biedt inspiratie en kennisdeling tussen de leden. In het voorjaar van 2024 start de training ‘Leiderschap en Strategie voor Hoofden Techniek’, die Coaching in de Cultuur speciaal voor hoofden Techniek van VNPF-leden ontwikkelt en verzorgt. Mede door Corona zijn de vraagstukken binnen het theaterveld nog meer aan het licht gekomen. De VNPF signaleert dat de druk op de technische en facilitaire afdelingen ongekend hoog is. In de toekomst zal niet alleen behoefte zijn aan een gezonde balans in de werkpraktijk, maar ook aan het flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen en innovaties.

Belangrijke schakel
Het hoofd Techniek is hierin een belangrijke schakel, expert en aanjager.
In veel podia lopen technici nu tegen uitdagingen aan zoals de snelle
veranderingen in het vak, tekort aan personeel, een hoge werkdruk en het
voldoen aan arbowetgeving. Ook onderwerpen als duurzaamheidseisen,
festivalisering en artistieke en zakelijke waarden komen aan bod. Wat is
de rol van Hoofd Techniek binnen dat krachtenveld? En welke kwaliteiten
heeft de Hoofd Techniek daarvoor nodig? Hoe kunnen zij elkaar
inspireren? Verschillende deskundigen van binnen en buiten het vak komen aan het woord en vertellen over hun uitdagingen en de oplossingen die zij gevonden hebben. Concrete informatie over regelgeving heeft ook een plek in het programma.

Leiderschap
Het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap en Strategie voor Hoofden
Techniek’ heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk
leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing
binnen belangrijke werkprocessen te vergroten. Deelnemers leren van de
ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht
ontstaat welke er uitdagingen sectorbreed zijn en welke persoonlijk.
Naast het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis is
het opbouwen van een diepgaand contact en netwerk een belangrijk doel.
Het programma bestaat uit kennisoverdracht en het gezamenlijk
ontwikkelen van een visie op het vak van Hoofd Techniek, maar ook uit
persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en werkdagen waarin
relevante thema’s in de sector gerelateerd worden aan de eigen
werkpraktijk.

Programma en data
Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een
laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede
dag van elk blok is op locatie bij Coaching in de Cultuur, Entrepotdok
37A, Amsterdam. Naast de trainingsdagen loopt er een online
coaching-spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie
individuele coaching gesprekken.

● Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online
intervisie): 2 april, 13 mei, 10 juni 2024

● Werkgroepdagen (9.30-16.30 uur, op locatie): 3 april, 14 mei, 11 juni, 4 juli

● Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 4 t/m 6 maart

● DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur): 10 t/m 12 april

● Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 8, 9 juli

Bij meer dan 12 deelnemers kijken we of er een tweede groep op de donderdag gevormd kan worden.

Inschrijven?
Deelnemers zijn hoofden techniek of technici bij een van de leden van de
VNPF. Het aantal deelnemers zal tussen de 12 en 24 liggen. Schrijf je
z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 27 januari 2024 naar
jacob@coachingindecultuur.nl.
Je krijgt na 30 januari bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen.
Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële
ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele
dagen antwoord van PPO. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan vindt
er een selectie plaats.

Kosten
De training kost € 3500,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief
koffie, thee en lunch.

Financiële bijdrage
Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd. PPO vergoedt 1⁄3 van de totale kosten per aanvrager.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunt de professionele ontwikkeling van werkenden in de podiumkunstsector. Ben je in dienst (of recent geweest) bij een organisatie die is aangesloten bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) dan is er de mogelijkheid om 70% (tot een maximum van € 2.500 per persoon per jaar) vergoed te krijgen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag ga je naar via www.sfpk.nl. Deze vergoeding is te combineren met de bijdrage van Fonds PPO.