Individuele ontwikkeling

Coaching
Coaching in Cultuur heeft ruime ervaring in het individueel begeleiden van mensen werkzaam in de cultuursector. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de vraag van de coachee altijd centraal staat. Een coachingstraject is altijd maatwerk, maar bestaat meestal uit ongeveer vijf gesprekken aan de hand van de coachingsvraag van de coachee. Elk coachingstraject begint met een gratis en geheel vrijblijvend gesprek van een uur om zicht te krijgen op de behoeften van de coachee en te kijken of er een klik is tussen coach en coachee.

De rol van de coach is de coachee te helpen in beweging te komen. Het begint meestal met het krijgen van inzicht in de vraagstelling, in (vooral interne) eigen belemmeringen en overtuigingen, en het verbreden van de kijk op de situatie.

Langzamerhand komt alternatief handelen in beeld en worden keuzes gemaakt. We ondersteunen het ontwikkelen van effectief gedrag én het vasthouden daarvan. We doen dit door vragen te stellen, patronen te signaleren, alternatieven aan te reiken en deze uit te werken.

Wat kan er tijdens een coaching aan bod komen?

  • verbeteren van persoonlijk functioneren (organisatie van het eigen werk, effectief beïnvloeden, time management)
  • zicht ontwikkelen op eigen sterkten en zwakten
  • vragen rondom leidinggeven, delegeren of samenwerken
  • reflectie op je eigen loopbaan en inzicht opdoen over je drijfveren
  • vragen rondom de balans werk / leven
  • omgaan met stress

Mentoring
Wij bieden naast coaching ook vakinhoudelijke begeleiding. Zo kunnen wij een nieuwe medewerker ondersteunen en in het zadel zetten voor de nieuwe job (bij bijvoorbeeld een nieuwe artistiek directeur, zakelijk leider of hoofd marketing). De begeleiding kan resulteren in een visie en een concreet plan van aanpak. Eventueel werken we samen toe naar een presentatie in de organisatie. De mentoren van Coaching in Cultuur hebben ruime werkervaring op het gebied van zakelijk leider, artistieke leiding en cultuurmarketing, educatie of sponsoring.