Inclusief Leiderschap voor Schouwburg- en Concertzaaldirecties

Van juni 2024 – eind februari 2025
Deels online / fysiek bij Coaching in Cultuur / werkbezoek aan Parijs

Meld je aan door voor 12 april 2024 een mail met motivatie te sturen naar info@coachingincultuur.nl

Programma:

In samenwerking met de VSCD en CENTQUATRE (werkbezoek Parijs) ontwikkelt Coaching in Cultuur een programma op maat voor directeuren van theaters en concertzalen. Er kunnen maximaal 12 directeuren van VSCD-podia deelnemen. De inschrijving loopt tot vrijdag 12 april. 

Een directeur van een schouwburg of concertzaal heeft een sleutelrol bij het bouwen aan een inclusieve organisatie. De verandering naar een inclusievere organisatie vraagt om een duidelijke visie op publieksbereik en organisatieontwikkeling én om leiderschap. In deze training ontwikkel je een visie op wat je wil bereiken. Je word je bewust van verschillende leiderschapsstijlen, hoe jij sturing geeft aan verandering en wat jij daarin wil betekenen.

Een inclusief podium is een podium dat toegankelijk en uitnodigend is voor mensen met verschillende achtergronden en diverse culturen. Dat de focus legt op het bereiken en ontvangen van een breed publiek dat zich thuis voelt in het gebouw en bij de voorstelling. Het gaat ook om het neerzetten van een organisatie die toegankelijk is om in te werken. 

Dit programma biedt theorie en praktijk op inclusief leiderschap, inclusieve besluitvorming en best practices uit binnen- en buitenland, te weten Parijs. Met het netwerk dat tijdens het programma ontstaat, kunnen we samen optrekken naar een toekomstbestendige sector. Het programma bestaat uit lezingen, intervisie, werksessies, persoonlijke coaching en een werkbezoek aan Parijs i.s.m. Centquatre. 

Drie individuele online gesprekken:

Startgesprek (5 of 6 juni)
Coachgesprek n.a.v. van de DISC analyse (18 of 19 september)
360 graden Feedback met coachgesprek (4 of 5 februari 2025) 

Drie online intervisie-bijeenkomsten:

De bijeenkomsten duren een dagdeel en vinden plaats op 11 september 2024, 7 oktober 2024, 6 november 2024

Intervisie is een vorm van leren via collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van je functioneren als professional. Het is een gestructureerd overleg waarin van elkaar geleerd wordt. We proberen met deze thema-gecentreerde intervisie samen blinde vlekken rond inclusief leiderschap weg te nemen en gewenst gedrag te stimuleren.

Vier werksessies in Amsterdam:

Workshop 1: Inclusief Leiderschap, door Inclusie Strateeg & Team Performance Coach Bernice Feller Thijm van JUSTB (1 juli 2024/Keti Koti).

Bernice Feller Thijm heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van en leidinggeven aan teams. Volgens haar vormen verschillen, weerstand en complexiteit geen belemmeringen, maar juist de brandstof voor duurzame verandering. Ze gaat op zoek naar de aanwezige kwaliteiten en laat die aansluiten op de beoogde persoonlijke en zakelijke doelstellingen, met als resultaat dat de mensen kunnen excelleren. 

Met JustB begeleidt Bernice processen waarin strategie en beleid m.b.t. diversiteit en inclusie vertaald worden naar concrete actie. Hierbij maakt ze gebruik van systeemtheorie, wat betekent dat er altijd gewerkt wordt met de vraag: Wat is er nodig om het gehele systeem beter te maken? Hoe creëer je ruimte voor uniciteit en zorg je tegelijkertijd voor constructieve communicatie, psychologische veiligheid en oprechte verbinding? 

Workshop 2: Deep Democracy en inclusieve besluitvorming, door trainer en teambegeleider Christien Oudshoorn van HumanDimensions (18 oktober 2024).

Christien Oudshoorn is als Deep Democracy instructeur verbonden aan HumanDimensions. Ook is zij trainer en expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij geeft lezingen en trainingen en begeleidt groepen. Centraal thema daarbij is hoe we als mensen omgaan met verschillen en hoe de diversiteit in een team of organisatie het best benut kan worden. Zij is opgeleid door Myrna Lewis, Arnold Mindell en Jitske Kramer.

Deep Democracy is volgens Christien Oudshoorn een krachtige tool om op een inclusieve manier ruimte te maken voor verschillende stemmen, voor innovatie en voor verschil. Deep Democracy biedt een manier van zijn en werken waarbij je niet hoeft te kiezen ‘waar je van bent’. Het is een kwestie van én – én. En steeds comfortabeler worden met de spanning die dat oplevert. 

Workshop 3: Public Value, door onderzoeker en docent Karin Geuijen (14 januari 2024).

Karin Guijen is onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht, bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Ze onderzoekt de rol van experimentele innovaties in ontembare maatschappelijke vraagstukken zoals asielopvang. Ook geeft ze onderwijs, workshops en lezingen over publieke waarde, over sociale innovaties en over impact ondernemerschap.

We bespreken deze dag het creëren van maatschappelijke waarde: wat is je waarde propositie en wie bepaalt die? Hoe werk je samen in een netwerk om waarde te leveren? En wat is precies je verhouding tot de (publieke, sociale en politieke) context waarin je functioneert?

Hiervoor gebruiken we de Harvard Case Method, een interactieve werkwijze die vanuit een concrete praktijk toewerkt naar relevante en bruikbare concepten en modellen. De deelnemers lezen vooraf een casus-beschrijving. Tijdens de bijeenkomst bespreken we die aan de hand van vier vragen, waarbij deelnemers hun eigen ervaringen en inzichten kunnen inzetten.

Slotbijeenkomst: Inzicht en opbrengsten, met een key note van Farid Benmbarek (3 februari 2025).

Farid Benmbarek is directeur van Straight Shooter Publishing, een muziekuitgeverij die zich onder meer richt op de positie van componisten en auteurs, opgericht in samenwerking met platenlabels Top Notch, Noah’s Ark en Universal Music. Hij maakt deel uit van het MT/bestuur van Top Notch, waar hij jarenlang als manager Artists & Repertoire investeerde in de ontwikkeling van talent uit de Nederlandse hiphop scene. 

Als voormalig radiopresentator voor onder andere Juize.FM/Radio538 en FunX en schrijver/moderator voor State Magazine en ML75 houdt Benmbarek zich bezig met ontwikkelingen in jongeren-, en popcultuur. Benmbarek begeleidde ook live talkshows over met name cultureel ondernemerschap en wil zich inzetten voor makers die zich buiten de geijkte paden ontwikkelen. Farid Benmbarek is lid van de Raad van Toezicht van Eurosonic Noorderslag en bestuurslid bij Kunsten ’92. 

Werkbezoek Parijs: (13 t/m 15 november 2024)

Het programma in Parijs is op maat samengesteld in nauwe samenwerking met CENTQUATRE-PARIS, een van de voorbeeld stellende culturele organisaties in Europa op het gebied van Inclusie en Innovatie. 

CENTQUATRE-PARIS is een multifunctionele kunstruimte waar kunstenaarsresidenties en artistieke producties worden georganiseerd en tentoongesteld voor publiek en kunstenaars van over de hele wereld. De locatie is ontworpen als een samenwerkingsplatform en biedt toegang tot alle hedendaagse kunst uit alle disciplines, via een resoluut populair, eigentijds en baanbrekend programma.

Het is een atypische locatie met winkels en restaurants en beschikt ook over gratis toegangsruimtes voor artistieke praktijken en activiteiten voor jonge kinderen.

Voor de start-ups waaruit de incubator bestaat, fungeert CENTQUATRE-PARIS als een ruimte voor experiment op het kruispunt tussen kunst en innovatie. Met het oog op stadsplanning biedt het culturele ingenieursteam ook unieke expertise voor projecten over de hele wereld.

Het werkbezoek in Parijs is samengesteld rondom een dag samenwerken met de incubators en ondernemers binnen CENTREQUATRE-PARIS: Wat houdt inclusief leiderschap in? Hoe geef je vorm aan een inclusieve samenwerking? De directeur Innovatie zal ons rondleiden en geeft een lezing over haar persoonlijke leiderschap en de visie van CENTRQUATRE-PARIS. 

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT

De training kost € 4.400,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch en werkbezoek Parijs (reiskosten, overnachting, ontbijt en lunch). 

Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd. PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager.

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunt de professionele ontwikkeling van werkenden in de podiumkunstsector. Ben je in dienst (of recent geweest) bij een organisatie die is aangesloten bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) dan is er de mogelijkheid om 70% (tot een maximum van € 2.500 per persoon per jaar) vergoed te krijgen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag ga je naar via www.sfpk.nl. Deze vergoeding is te combineren met de bijdrage van Fonds PPO.