Programmeur van de Toekomst

De inschrijving is gesloten. Wil je voor de volgende editie in aanmerking komen? Stuur dan een mail aan jacob@coachingincultuur.nl en je bent volgende keer als eerste op de hoogte!

In 2024 bieden we wegens succes voor de derde maal het leiderschapsprogramma ‘De Programmeur van de Toekomst’ aan. De VSCD biedt inspiratie en kennisdeling tussen leden. De VSCD slaat weer de handen ineen met Coaching in Cultuur dat speciaal voor programmeurs van schouwburgen en concertzalen dit programma heeft samengesteld.

De Programmeur van de Toekomst
Leiderschapsprogramma en kennisnetwerk voor programmeurs en publiekswerkers van schouwburgen en concertzalen
29 januari – 3 juni 2024 (deels online – deels op locatie in Amsterdam)

De programmeur en de publiekswerker is een belangrijke schakel tussen podium en omgeving. Met dit programma bouw je aan een relevant netwerk van collega-programmeurs, met wie je samen verder nadenkt over een toekomstbestendige sector. Vanuit welke waarden willen we verder samenwerken? Welke impact wil ik zelf maken? Welke visie hebben we op de toekomst en op de programmeur? Wat gaan we ondernemen om samen aan een bloeiende, spraakmakende en innovatieve sector te bouwen met oog voor fair practice en fair chain?

Hét leiderschapsprogramma voor programmeurs en publiekswerkers van VSCD-leden
Het programma ‘De Programmeur van de Toekomst’ is een leiderschapsprogramma. Het programma bestaat uit kennisoverdracht en professioneel leiderschap, het ontwikkelen van een visie op de toekomst van theater en het vak van programmeur. Daarnaast werken we aan persoonlijke leiderschap en leiderschapsvaardigheden. Je krijgt persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en tijdens de werkgroepdagen gaan we aan de slag met zowel het vakmanschap en je visie daarop als ook je persoonlijke leiderschapsstijl.

Het programma ‘Programmeur van de Toekomst’ heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing binnen de werkpraktijk te verbeteren. Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke uitdagingen sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Daardoor bouwen deelnemers niet alleen nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis op, maar ook een diepgaand contact en netwerk.

Op maat gemaakt
De VSCD heeft Coaching in Cultuur gevraagd om dit leiderschapsprogramma op maat te maken. Het Nederlandse theaterveld is constant in beweging en de Programmeur van de Toekomst moet zich verhouden tot een enorme verscheidenheid aan onderwerpen zoals publieksbereik, diversiteit en inclusie en duurzaamheid. Naast het artistieke bewustzijn is dus ook de ontwikkeling van een contextbewustzijn urgent. De lezingen zijn actueel en gaan in op de thematieken die nu relevant zijn in de sector.

Programma en data
Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie in Amsterdam. Naast de trainingsdagen loopt er een persoonlijk spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele coaching-gesprekken.

  • Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): week 29 januari 2024
  • Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online intervisie): dinsdag 6 februari, dinsdag 19 maart, dinsdag 23 april
  • Werkgroepdagen (9.30-16.30 uur, op locatie): woensdag 7 februari, woensdag 20 maart, woensdag 24 april, woensdag 29 mei
  • DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur): week 11 maart
  • Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): week 3 juni

Bij meer dan 12 deelnemers kijken we of er een tweede groep op de donderdag gevormd kan worden.

Inschrijven?
Deelnemers programmeren bij een van de leden van de VSCD. Er zullen tussen de 12 en 24 deelnemers zijn. Schrijf je z.s.m. maar in elk geval voor 1 januari 2024 in met een korte motivatiebrief naar info@coachingincultuur.nl.

In de eerste week van januari krijg je bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform Acct
De training kost € 3250,- (ex. btw) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd.
PPO vergoedt 1⁄3 van de totale kosten per aanvrager.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de VSCD of met Coaching in Cultuur, info@coachingincultuur, Jacob Derkx: 06-55576000.