Actueel

Leiderschap en strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek VSCD theaters

· Ontdek hoe je meer invloed kan uitoefenen binnen de organisatie
· Wat is jouw visie op gezond en duurzaam werken binnen een artistieke organisatie?
· Onderzoek hoe jij en je medewerkers een duurzame carrière kunnen behouden of opbouwen
· Ontwikkel overzicht in de relevante ontwikkelingen die nu spelen in de branche
· Leer vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jouw rol hierin
· Ontwikkel waardevolle oplossingen

De functie van een leidinggevende binnen de afdeling Techniek vraagt niet alleen om vakmanschap, maar vraagt ook om leiderschap, visie en kennis van bedrijfskunde. Hoe verhoud je je tot de theatermaker of de programmeur? Hoe kom je samen tot een goede voorstelling, tot een mooi programma van kwaliteit en houd je tegelijkertijd de arbeidsomstandigheden gezond? Hoe geef je leiding aan jouw afdeling en welke visie heb je daarbij? Mede door Corona zijn de vraagstukken binnen het theaterveld nog meer aan het licht gekomen. De VSCD signaleert dat de druk op de technische en facilitaire afdelingen ongekend hoog is. In de toekomst zal niet alleen behoefte zijn aan een gezonde balans in de werkpraktijk, maar ook aan het flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen en innovaties. Het hoofd techniek is hierin een belangrijke schakel, expert en aanjager.

In veel theaters lopen technici nu tegen uitdagingen aan zoals de snelle veranderingen in het vak, tekort aan personeel, hoge kosten, een hoge werkdruk en het voldoen aan arbowetgeving. Ook onderwerpen als duurzaamheidseisen, festivalisering en artistieke versus zakelijke en HR-waarden komen aan bod. Wat is de rol van een hoofd Techniek binnen dat krachtenveld? En welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar inspireren? Verschillende deskundigen van binnen en buiten het vak komen aan het woord en vertellen over hun uitdagingen en de oplossingen die zij gevonden hebben. Concrete informatie over regelgeving heeft een plek in het programma.

Het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap en Strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek’ heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing binnen belangrijke werkprocessen te vergroten. Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke uitdagingen er sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Naast het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis is het opbouwen van een diepgaand contact en netwerk een belangrijk doel.

Het programma bestaat uit kennisoverdracht en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op het vak van Hoofd Techniek, maar ook uit persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en werkdagen waarin relevante thema’s in de sector gerelateerd worden aan de eigen werkpraktijk.

Programma en data

Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie bij Coaching in de Cultuur, Entrepotdok 37A, Amsterdam. Naast de trainingsdagen loopt er een online coaching-spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele coaching gesprekken.

· Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online intervisie): 18 april 2023, 23 mei 2023, 13 juni 2023
· Werkgroepdagen (10.00 -16.30 uur, op locatie): 19 april 2022, 24 mei 2023, 14 juni 2023 en 4 juli 2023
· Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 5 en 6 april 2022
· DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur): 5,6,7 juni 2023
· Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 5 en 6 juli maart 2023

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT

De training kost € 3250,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd.

PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager. Deelnemers uit de regio Amsterdam krijgen vanaf 1 juli zelf 2/3 van de totale kosten vergoed via een nieuwe regeling die door de gemeente Amsterdam in het leven is geroepen.