Actueel

TRAINING LEIDERSCHAP EN PUBLIEK
i.s.m. Vereniging van Schouwburg- & Concertgebouwdirecties (VSCD) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) 

juni – november 2023 

5 trainingsdagen, 3 individuele gesprekken online, 3 keer intervisie online

LET OP: LATERE DEADLINE!

deadline inschrijven: 12 mei 2023

Nieuw publiek vinden en opbouwen, bestaand publiek verwennen, talentontwikkeling, impact maken, toegankelijk en inclusief zijn en ook als zodanig ervaren worden, publiekswerking, content marketing, communities bouwen, burgerbudgetten, het delen van publieksdata… Het zijn vast herkenbare issues. Welke verschillende groepen bezoekers wil je met jouw organisatie bereiken? Met welke waardepropositie gaan bezoekers voor jullie programma’s kiezen?  Hoe vinden de bezoekers het programma of het evenement dat je wilt promoten? Hoe ziet de klantreis eruit? Ga je een relatie aan met al jullie fans? Hoe zien die relaties er uit?

Op de afdelingen Marketing, Stadsprogrammering of Educatie heb je dagelijks te maken met deze vraagstukken en uitdagingen. Hoe ga je tegelijkertijd om met de dynamiek van een voortdurend veranderend aanbod, zoals dat bijvoorbeeld bij poppodia het geval is? Hoe kan je je positioneren als talentontwikkelaar door duidelijk maken dat talenten zich ontwikkelen door te spelen op jullie podium? Hoe ben je van waarde in en voor je stad? Hoe stel je je als organisatie open voor en ga je daadwerkelijk de dialoog aan met je directe omgeving? Wat werkt er wél en wat niet? Waarom doe je wat je doet? En hoe doe je dat? Zou je het anders willen? Hoe neem je je team, je collega’s en stakeholders daarin mee? 
Daar is kennis en leiderschap voor nodig!

In dit programma:

·        Werk je samen met je vakgenoten aan de toekomst van de verschillende podiumkunsten en haar bezoekers. 

·        Investeer je in tijd en aandacht van de ontwikkeling van jezelf en in de ontwikkeling van je vak en het vakmanschap.

·        Draag je, door je te verdiepen, bij aan een meer toekomstbestendige, veerkrachtige branche.

·        Bouw je aan duurzame relaties met jullie bezoekers en de omgeving waarin jullie organisatie en dus jouw team actief is.

·        Laat je een actieleernetwerk groeien, waarin kennis en ervaringen worden ingezet om samen verder te komen op strategisch vlak.

·        Proberen de deelnemers met verschillende methodes (bestaande) toe te passen en nieuwe instrumenten te ontwerpen.

·        Word je onthaalt door inspirerende verhalen van toonaangevende sprekers. 

·        Ontvang je persoonlijke coaching en een DISC-analyse. Dit is een persoonlijkheidsanalyse die een diepgaand inzicht geeft in je eigen persoonlijkheidsstijl (en die van anderen). Je ontvangt reflecties op je eigen gedrag en communicatie.

·        Krijg je waardevol advies van collega’s via begeleide intervisie sessies.

·        Is ook plaats en tijd voor ontmoeten tijdens werkgroepdagen waarin relevante thema’s in de sector gerelateerd worden aan de eigen werkpraktijk (op de werkgroepdagen en tijdens de intervisie-bijeenkomsten werk je in een groep van maximaal 12 vakgenoten (schouwburgen en poppodia gescheiden). Tijdens de twee plenaire trainingsdagen komen alle groepen samen.

Planning:

19/20 juni: online individuele startgesprekken (1 uur)
27 juni: Trainingsdag met alle deelnemers op locatie
28 t/m 30 juni: Werkgroepdag 1 (één dag per groep)
11 t/m 14 september: online individuele DISC gesprekken (1,5 uur)
19 september: online intervisie (dagdeel, online)
11 oktober: online intervisie 
17 t/m 19 oktober: Werkgroepdag 2 (één dag per groep)
7 november: online intervisie 
21 t/m 23 november: Werkgroepdag 3 (één dag per groep)
24 november: Trainingsdag met alle deelnemers op locatie
27 t/m 29 november: online eindgesprekken (1,5 uur)

Voor wie is dit programma bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor marketeers, stadsprogrammeurs, publiekswerkers, educatie-managers. Je geeft leiding aan een team en/of je geeft leiding aan een opdracht, waar jouw leiderschap voor wordt gevraagd. Je werkt in het theater, een schouwburg of voor een poppodium of -festival.

Inschrijven?

Deelnemers zijn hoofden (of coördinatoren) marketing, educatie en publiekswerking van schouwburgen en podia bij een van de leden van de VSCD of VNPF. Het aantal deelnemers zal tussen de 30 en 45 liggen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 12 mei naar jacob@coachingindecultuur.nl.

Je krijgt na 12 mei bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT

De training kost € 3250,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd. PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager.